Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zasady udostępniania danych statystycznych podmiotom zewnętrznym przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Na stronie internetowej Urzędu dostępna jest Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych za pośrednictwem której można uzyskać informacje na temat opublikowanych zgłoszeń
  i udzielonych praw wyłącznych na wszystkie przedmioty własności przemysłowej. Stanowi ona podstawowe źródło danych jednostkowych udostępnianych podmiotom zewnętrznym. Wyszukiwarka działa w oparciu o bazy danych Urzędu Patentowego RP.

 2. Dane statystyczne w formie zagregowanej Urząd prezentuje na stronie internetowej w zakładce „Statystyki" lub w formie bezpłatnej publikacji „Raport roczny".

 3. Osoby prawne lub osoby fizyczne zainteresowane zbiorami danych jednostkowych lub zestawieniami statystycznymi zagregowanymi w sposób inny niż prezentowany w wyżej wymienionych źródłach mogą zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o przygotowanie indywidualnych zestawień. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

 4. Dane jednostkowe mogą dotyczyć jedynie zgłoszeń po publikacji lub praw wyłącznych oraz zawierać następujące informacje:

 1. numer zgłoszenia/udzielonego prawa;

 2. data zgłoszenia/udzielonego prawa;

 3. tytuł zgłoszenia.

 4. numer BUP/WUP;

 5. data publikacji BUP/WUP;

 6. nazwa zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;

 7. miasto (siedziba) zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;

 8. kraj pochodzenia zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;

 9. symbol klasyfikacji.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnione dane jednostkowe mogą wykraczać poza zakres wymieniony w p. 4 (a-i).

 2. Wnioski o udostępnienie danych statystycznych należy kierować na adres:


Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203

tel: (22) 579 05 55; faks: (22) 579 00 01


e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl lub Contact.Center@uprp.gov.pl

 

W ramach systemu statystyki publicznej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje badanie, którego dane wynikowe są przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego w formatach dostępnych pod poniższym adresem internetowym:

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/