Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-11-27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Usługi utrzymania i rozwoju systemów BackOffice, Soprano, Phoenix z aplikacją Madras oraz Modułu Publikacji. (nr postępowania BG-II.211.24.2019)

Postępowanie jest prowadzone na Platformie zakupowej pod adresem: https://www.uprp.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu - link

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - link

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia - link

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - link

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów  - link

Załącznik nr 4 Wykaz nalezycie zrealizowanych zamówień - link

Załacznik nr 5 Wykaz osób realizujących zamówienie - link

Załącznik nr 6 Wzór umowy - link

Załącznik nr 7 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitałowej - link