Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-04-26

Porozumienie Urzędu Patentowego RP ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) podpisały Porozumienie o Współpracy (Memorandum of Understanding).2015-12-30

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP)

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego odbyło się dnia 14 grudnia 2015 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, w Szwajcarii.

2015-02-26

Podpisanie Umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego kamieniem milowym we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej


Dnia 26 lutego br. w Bratysławie miała miejsce uroczystość podpisania Umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

2014-08-04

Program pilotażowy PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego RP i Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów ZjednoczonychUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) podpisał z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) dwustronne porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego wykorzystywania wyników pracy w sprawach patentowych inicjujące ustanowienie programu PPH pomiędzy oboma urzędami.

2013-07-01

Program pilotażowy PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego RP i Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki LudowejOd 1 lipca 2013 r. polscy zgłaszający mogą, w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej ChRL (SIPO), skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Chinach, bazując na odpowiadającym mu polskim zgłoszeniu patentowym.

2013-01-31

Program pilotażowy PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego RP i Japońskiego Urzędu PatentowegoOd 31 stycznia 2013 r. polscy zgłaszający mogą w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Japonii, bazując na odpowiadającym polskim zgłoszeniu patentowym.

2010-08-26

Podpisanie "Porozumienia o Współpracy na lata 2010-2012" z Europejskim Urzędem Patentowym

W dniu 28 lipca 2010 r. Europejski Urząd Patentowy podpisał z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej "Porozumienie o Współpracy na lata 2010-2012".

2008-09-12

Pierwsze w Polsce Biuro Transferu Technologii w ramach projektu TTO

W dniu 5 września 2008 r. w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został podpisany dokument w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce Biura Transferu Technologii (Transfer Technology Office) w ramach projektu TTO. Stronami porozumienia i jednocześnie partnerami projektu są Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy oraz Politechnika Łódzka.2008-02-26

Rozszerzenie międzynarodowego systemu ochrony wzorów przemysłowych

Z dniem 1 stycznia 2008 roku Wspólnota Europejska przystąpiła do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

2008-01-29

Promocja systemu wspólnotowego znaku towarowego i wzoru wspólnotowego

Urząd Patentowy RP podpisał umowę o współpracy technicznej z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

2007-12-11

"Porozumienie o Współpracy na lata 2007-2009" z Europejskim Urzędem Patentowym

W dniu 6 grudnia br. Europejski Urząd Patentowy podpisał z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej "Porozumienie o Współpracy na lata 2007-2009".2007-05-24

Nowe inicjatywy Urzędu Patentowego i Europejskiej Akademii Patentowej

Urząd Patentowy RP i Europejska Akademia Patentowa (EAP) aktywnie współpracują w celu upowszechniania profesjonalnej wiedzy z zakresu własności przemysłowej w środowiskach zawodowych mających bezpośredni kontakt z tą problematyką prawną.