Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”:

Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Warszawa, 31 marca - 1 kwietnia 2016 r.

Odczuwalne podniesienie jakości życia ogółu społeczeństwa w sferze funkcjonowania wymaga zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami projektantów i przedsiębiorców oraz tworzenia innowacyjnego wzornictwa przemysłowego m.in. przez firmy produkujące sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, producentów mebli, projektantów wnętrz i architektów. Skuteczna współpraca środowiska twórców z przemysłem odbywać się może tylko poprzez transfer technologii oraz wdrażanie projektów do praktyki biznesowej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarządzanie i ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, która warunkuje rozwój przedsiębiorstw działających na konkurencyjnych rynkach krajowych i zagranicznych.

Tematyka paneli dyskusyjnych oraz wystąpień indywidualnych podczas IX edycji konferencji „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym” obejmowała zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań projektowych w celu podnoszenia jakości życia oraz rozwiązywania problemów osób z różnymi dysfunkcjami czy ograniczeniami, które codziennie pokonują bariery w przestrzeni publicznej.

Podczas konferencji przedstawiciele wysokiego szczebla administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym i projektowaniem mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania ograniczeń, a także omówienia niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do dostrzeżenia wysokiego potencjału polskich twórców na rzecz większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego w sferze innowacji społecznych. Przedstawione zostały możliwości uzyskania wsparcia finansowego i kredytowego przez przedsiębiorców oraz informacje nt. innowacyjnej działalności opartej na wzornictwie przemysłowym, służącym zaspokajaniu potrzeb związanych z procesami i trendami demograficznymi.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy:

Przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sektora kreatywnego, władz regionalnych, środowiska akademickiego, a także wszystkie osoby zainteresowane budowaniem dobrych relacji pomiędzy tymi środowiskami.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Projektowanie uniwersalne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku
  • Wzornictwo a innowacyjna przestrzeń publiczna
  • Wsparcie projektów związanych z wzornictwem i ochroną własności przemysłowej
  • Projektowanie uniwersalne: misja społeczna czy pomysł na biznes?
  • Projektowanie innowacji społecznych a źródła finansowania
  • Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego

W panelach dyskusyjnych oraz sesjach równoległych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięli udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa innowacyjnych projektów wzorniczych oraz usług podnoszących jakość życia w wymiarze społecznym, w tym wielu prototypów i koncepcji charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym.

Organizatorzy:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie