Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


VIII edycja Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, pod hasłem „Wzornictwo w strategii firmy”, odbyła się w dniach 26-27 marca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W panelach dyskusyjnych tego wydarzenia skupiliśmy się na tematyce zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, projektantów i przedsiębiorców, wdrażania wzornictwa przemysłowego do firm, a także ochrony własności intelektualnej, która odgrywa kluczową rolę w umacnianiu konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostały także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej ze wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE.

Wśród głównych zagadnień poruszanych na konferencji znalazły się:

  • Zarządzanie wzornictwem w procesie powstawania nowego produktu
  • Design Thinking, a zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
  • Tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników
  • Ekonomiczna wartość designu
  • Dostępne źródła finansowania wzornictwa przemysłowego
  • Prawna ochrona wzornictwa
  • Kreowanie marki narodowej poprzez promocję wzornictwa przemysłowego

W panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Podczas Konferencji zorganizowane zostały stanowiska konsultacyjne m.in. Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa najciekawszych projektów wzorniczych pochodzących od polskich projektantów lub producentów, wyróżnionych w plebiscycie must have 2014. Ekspozycja ta została przygotowywana wspólnie z Łódź Design Festival.