Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W dniach 20-21 marca 2014 r. odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, VII międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet”, pod hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”.

W obradach udział wzięli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Wang Binying oraz Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Adam Maciejewski. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

W swoim wystąpieniu inaugurującym obrady Janusz Piechociński podkreślił m.in. fundamentalne znaczenie innowacyjności dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz potrzebę jak najlepszego wykorzystania kreatywnego potencjału polskich twórców rozwiązań technicznych i projektowych, które stanowią niezbędny element rozwoju Polski jako kraju dążącego do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Specjalne przesłanie do uczestników konferencji skierowała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wybitni eksperci z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni technicznych i artystycznych, organizacji biznesowych oraz projektanci spotkają się na wspólnej dyskusji poświęconej roli wzornictwa w rozwoju regionów i przedsiębiorstw - podkreśliła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podczas obrad poruszana była problematyka dotycząca m.in. możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE, jak również współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz budowania komunikacji pomiędzy tymi środowiskami dla sprawniejszego i efektywniejszego wdrażania wzornictwa. Rezultatem takiej współpracy są bowiem innowacyjne, funkcjonalne oraz atrakcyjne produkty i usługi, które nie tylko charakteryzują się oryginalną formą, ale również kompleksowo uwzględniają potrzeby użytkownika, w tym ergonomię, a także ekologię. Tworzenie takich produktów i usług jest jednym z wyznaczników innowacyjnej gospodarki.

Nowatorskie produkty i usługi charakteryzujące się innowacyjnym wzornictwem w istotnym stopniu wpływają na jakość życia, budują pozycję firm zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym oraz jako wyznaczniki innowacyjności przedsiębiorstw i regionów kreują wizerunek Polski na świecie. Powstawanie takich innowacyjnych produktów jest możliwe jedynie przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron: projektantów, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych instytucji samorządowych. Z tego powodu duża część obrad konferencji skupiona była na warunkach budowania trwałych relacji pomiędzy tymi środowiskami dla sprawnego i efektywnego wdrażania wzornictwa.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostały także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej z tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnego wzornictwa m.in. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W panelach dyskusyjnych udział wzięli eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Podczas konferencji zorganizowane zostały także stanowiska konsultacyjne Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności. Konferencji towarzyszyły także wystawa i pokaz najnowocześniejszych technologii druku trójwymiarowego stającego się obecnie jednym z podstawowych narzędzi tworzenia prototypów, szeroko wykorzystywanych przez projektantów innowacyjnego wzornictwa.

Konferencja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”.