Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Rozwój gospodarczy w Europie a kreatywność i innowacyjność kobiet - 3 kwietnia 2009

Dostrzegając istotną wagę problematyki udziału kobiet w sferze nauki i gospodarki Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat podejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości kobiet w zakresie znaczenia innowacyjności i ochrony własności intelektualnej.

Problem niewielkiego udziału polskich kobiet, posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań szczególnie uwidacznia się w niezadowalającej pozycji Polski w Unii Europejskiej pod względem innowacyjności. Sposobom zmiany tej sytuacji poświęcona była tegoroczna konferencja “Rozwój gospodarczy w Europie a kreatywność i innowacyjność kobiet” zorganizowana 3 kwietnia 2009 r. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z licznym gronem współorganizatorów m.in. Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz Koreańskim Urzędem Patentowym.

Podczas konferencji zostały przedstawione światowe i europejskie doświadczenia w tworzeniu rozwiązań pozwalających istotnie zwiększyć udział potencjału intelektualnego kobiet w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Uczestniczki i uczestnicy konferencji omawiali także różnorodne możliwości skutecznego zastosowania tych rozwiązań w naszym kraju.

Rozwinięte kraje europejskie od dawna prowadzą skuteczną i spójną politykę ukierunkowaną na zagwarantowanie kobietom równych praw i szans rozwoju zawodowego w życiu naukowym i gospodarczym. Jest to jeden z bardzo ważnych czynników umożliwiających osiągnięcie znacznie większej dynamiki postępu, szczególnie w tych dziedzinach nauki i biznesu, które wymagają indywidualnej kreatywności.

Jest więc oczywiste, że bez odpowiedniego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w nauce i biznesie trudno będzie zmniejszyć dystans cywilizacyjny, jaki dzieli Polskę od krajów będących liderami innowacyjności w Europie i na świecie. Istotne bariery systemowe ograniczające wykorzystanie przez polskie kobiety potencjału intelektualnego widoczne są np. w bardzo niskiej liczbie zgłoszeń patentowych (jedynie ok. 13 proc.), których autorkami są polskie wynalazczynie.

Stoi to w rażącej dysproporcji z bardzo wysoką liczbą absolwentek studiów wyższych wśród których kobiety stanowią ponad 50 proc., a wśród osób uzyskujących stopień doktora udział pań sięga ponad 40 proc. i wskazuje jednoznacznie na istnienie w Polskim życiu naukowym i gospodarczym zjawiska określanego mianem “szklanego sufitu”. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej na temat sytuacji kobiet w nauce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, kobiety stanowią większość wśród wykładowców (54 proc.), lecz zatrudniane są w większości na niższych stanowiskach akademickich, a duża część kobiet naukowców pracuje w tych dziedzinach, w których wydatki na badania naukowe kształtują się na najniższym poziomie.