Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-12-14

Uroczystość wręczenia nagród laureatom 16. edycji konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP

Tegoroczna edycja konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP była wydarzeniem ogólnokrajowym, obejmującym wiele środowisk i stanowiła akcent wieńczący obchody jubileuszowe upamiętniające 100. rocznicę ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, ustanowienia Urzędu oraz zawodu rzecznika patentowego.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 14 grudnia w warszawskim kinie Iluzjon. Ogłaszane co roku konkursy na prace naukowe, plakaty, filmy oraz informacje medialne, ciesząc się stale wzrastającym zainteresowaniem środowisk twórczych, przyczyniają się do ugruntowania i rozwoju kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce. Sfera ta wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu adresowanego do wielu grup odbiorców. Stale rozwijana formuła konkursów umożliwia szerokie promowanie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony praw na dobrach niematerialnych. Nagrodzone prace i projekty stanowią przy tym jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do konkursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych i filmów oraz setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu Patentowego RP, świadczą niewątpliwie o coraz większym społecznym znaczeniu i rozumieniu problematyki ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarska oraz filmowa, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną, stanowią wymierny rezultat każdej edycji konkursów. Wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się ze sferą ochrony wartości niematerialnych.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że resorty te w pełni doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera od wielu lat także liczne grono życzliwych Fundatorów, w tym zwłaszcza Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Patentowa PATPOL, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, firma Fakro oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.

Składając najlepsze gratulacje laureatom, czynimy to z nadzieją, że talenty twórcze autorów nagrodzonych prac będą rozwijać się z jak najlepszym pożytkiem dla polskiej nauki i kultury, a problematyka własności intelektualnej będzie nadal stanowić inspirację sprzyjającą powstawaniu nowych osiągnięć naukowych, artystycznych i dziennikarskich.

Wyniki XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2018

Wyniki XVI edycji konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej 2018

Wyniki VI edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2018

Wyniki VI edycji konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2018


Galeria