Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

logo_uprp logo_uprp_text


Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP: osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu oraz online.
  1. Zapoznać się z Podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych.
  2. Sprawdzić, czy nie zostały naruszone prawa wyłączne. W tym celu należy zapoznać się ze stanem techniki (np.: w Wyszukiwarce Przedmiotów Chronionych - Bazach danych UPRP lub zbiorach literatury patentowej dostępnych w Bibliotece UPRP). Poszukiwania w stanie techniki ułatwia serwis Espacenet dostępny m. in. w języku polskim.
  3. Dokonać zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego) w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub online. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie trzydziestu dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Zgłoszenia rozwiązania dokonuje się poprzez wniesienie do UPRP dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej: podanie, opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne, skrót opisu i rysunki (więcej w artykule „Dokumentacja zgłoszeniowa”). Szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie,  określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910).
  4. Wypełnić formularz podania o udzielenie patentu na wynalazek (prawa ochronnego na wzór użytkowy) zgodnie z uwagami zawartymi w podaniu.
  5. Wnieść opłatę jednorazową za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 (patrz też: opłaty okresowe). 
  6. W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego.
  7. Urząd zachęca do lektury następujących pozycji:


  •  

drukuj