Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co zrobić, gdy opłata za pierwszy okres ochrony została wniesiona po terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty określonej w decyzji o udzieleniu prawa lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji o udzieleniu prawa. W takim przypadku zgłaszający ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym powinien uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (Co do zasady nie świadczą o braku winy np. zaniedbania pracowników zgłaszającego czy zwykłe zapomnienie o terminie wniesienia opłaty.). Wraz z wnioskiem należy wnieść wymagane opłaty.
  •