Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Jaka jest różnica między wzorem przemysłowym a znakiem towarowym?

Wzór przemysłowy to zewnętrzna postać przedmiotu, odnosząca się do takich elementów wytworu jak m.in. kształt, struktura, układ linii, kontury (np. opakowania produktów, felga samochodowa, kształt obuwia, zdobienia na filiżance), nadająca mu nowy i indywidualny charakter.

Znak towarowy natomiast to każde oznaczenie posiadające zdolność odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od drugiego. Odróżnia więc towary i usługi wprowadzane na rynek. Nakładając tego typu oznaczenie na konkretny towar i/lub usługę, informujesz konsumenta i/lub usługobiorcę o tym, że pochodzą one z konkretnego komercyjnego źródła.

Innymi słowy, prawo ochronne z rejestracji na wzór przemysłowy chroni wygląd, postać produktu nadaną mu przez cechy estetyczne lub ornamentację, czyniące produkt atrakcyjnym dla konsumenta. Znak towarowy natomiast chroni oznaczenie nakładane na towary lub usługi (logo), pomagając konsumentom zidentyfikować i wybrać produkty/usługi. Tym samym ma on za zadanie wyróżnić towar/usługę na rynku poprzez wskazanie przedsiębiorcy, od którego pochodzi (źródła pochodzenia).

Dodatkowo wzór przemysłowy musi być nowy, tj. przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji nie może on zostać udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Inaczej jest ze znakiem towarowym, który musi być jedynie na tyle charakterystyczny, aby przyciągał uwagę klientów i identyfikował dany produkt (jako posiadający swoje źródło komercyjne).

Co również istotne, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy jest ograniczone w czasie. Może ono być przedłużane co 5 lat, ale ochrona nie może trwać dłużej niż maksymalnie 25 lat. Natomiast prawu ochronnemu na znak towarowy przyznaje się nieograniczoną w czasie ochronę, pod warunkiem, że będzie ono systematycznie przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne.
  •