Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy można być zwolnionym z opłaty za zgłoszenie?

Tak, ale jedynie częściowo! W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Zgłaszający może zatem zostać zwolniony z opłaty za zgłoszenie nawet do 80% jej wysokości.

Jeśli ubiegasz się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego o znak towarowy, nadesłane zostało oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokumenty potwierdzające, że nie jesteś w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty.

Pamiętaj, że co do zasady opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. W przypadku stwierdzenia przez UPRP braku wniesienia opłaty, Urząd Patentowy wezwie Zgłaszającego do jej wniesienia, w terminie jednego miesiąca, pod rygorem umorzenia postępowania.
  •