Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co zrobić, gdy została wydana decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego, z powodu braku wniesienia opłaty za rejestrację znaku?

W takim przypadku zgłaszający ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dwóch miesięcy. We wniosku tym zgłaszający powinien uprawdopodobnić, że uchybienie terminu do wniesienia opłaty za ochronę nastąpiło bez jego winy i przedstawić odpowiednie dowody na tę okoliczność.

Uwaga! O braku winy nie świadczą np. zaniedbania pracowników zgłaszającego czy zwykłe zapomnienie o terminie wniesienia opłaty.
  •