Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-11-20

Najlepsze prace naukowe i plakaty nagrodzone w konkursach Urzędu Patentowego w roku 2009

W dniu 20 listopada 2009 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Konkurs został zorganizowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz licznymi instytucjami i podmiotami podejmującymi działania na rzecz rozwoju ochrony własności przemysłowej.

Ogółem nagrodzono 25 prac naukowych, w tym 1 rozprawę habilitacyjną oraz 6 prac doktorskich, 16 prac magisterskich i 2 prace studenckie. W konkursie na plakat nagrodzono 15 projektów wykonanych przez studentów akademii sztuk pięknych, uczniów średnich szkół plastycznych oraz osoby startujące w kategorii otwartej.

W kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich nagrodzono następujące rozprawy:

  • dr hab. Jacek Widło (Katolicki Uniwersytet Lubelski) rozprawa habilitacyjna "Zastaw rejestrowy na prawach"
  • dr Marek Salamonowicz (Uniwersytet Jagielloński) rozprawa doktorska "Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych"
  • dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski) rozprawa doktorska "Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej"
  • dr Joanna Hołda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) rozprawa doktorska "Wynalazki pracownicze. Studium z prawa polskigo na tle prawno-porównawczym"
  • dr Piotr Kostański (Uniwersytet Jagielloński) rozprawa doktorska "Die Schutzwirkung des Patents, Zakres prawa z patentu"
  • dr Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) rozprawa doktorska "Cywilnoprawna problematyka realizacji prac badawczych"
  • dr Jakub Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) rozprawa doktorska "Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym"

W konkursie na plakat w kategorii studenckiej główne nagrody ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:

I nagroda - Urszula Janowska - ASP Warszawa

II nagroda - Kinga Pacyga - ASP Warszawa

III nagroda - Agnieszka Popek-Banach - ASP w Poznaniu

Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od siedmiu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła prezentacja prac laureatów konkursu na plakat. Projekty zgłaszane na konkurs należą do kategorii grafiki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych.

Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców, którzy w swojej działalności plastycznej podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.

Od 2003 roku w konkursach Urzędu Patentowego nagrodzono ogółem 128 prac naukowych oraz 108 plakatów.


Galeria