Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-05-12

"Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim" - wykład otwarty w Urzędzie Patentowym RP w dniu 10 czerwca 2010 r.

W Urzędzie Patentowym RP odbył się otwarty wykład pt. "Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim", który poprowadziła dr Edyta Całka z Katedry Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W otwartych wykładach organizowanych przez Urząd Patentowy RP mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Szczególnie zapraszamy rzeczników patentowych i prawników specjalizujących się w zagadnieniach ochrony własności przemysłowej, a także studentów pragnacych pogłębiać wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.

Konspekt wykładu: "Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim"

I Oznaczenia geograficzne – charakterystyka ogólna:

 • Pojęcie
 • Funkcje
 • Klasyfikacja Definicje
 • Źródła prawa

II Prawo europejskie:

1. Rozporządzenie nr 510/2006

 • Cele
 • Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne
 • Nazwy rodzajowe
 • Procedura rejestracji
 • Kontrola
 • Prawo z rejestracji
 • Kolizja zarejestrowanych oznaczeń geograficznych ze znakami towarowymi

2. Swoboda przepływu towarów a ochrona oznaczeń geograficznych


 •