Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-09-24

"Ochrona oznaczeń geograficznych i produktów regionalnych" - wykład otwarty w Urzędzie Patentowym RP w dniu 5 października 2009 r.

W Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odbył się w dniu 5 października 2009 r. otwarty wykład pt. "Ochrona oznaczeń geograficznych i produktów regionalnych", który poprowadziła dr Aldona Dereń z Zakładu Ekonomii i Prawa Gospodarczego Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

W otwartych wykładach organizowanych przez Urząd Patentowy RP mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, a szczególnie rzecznicy patentowi i prawnicy specjalizujący się w zagadnieniach ochrony własności przemysłowej.

Konspekt wykładu:

a) Oznaczenia geograficzne

 • Definicja oznaczeń geograficznych
 • Inne typy oznaczeń geograficznych
 • Znaczenie oznaczeń geograficznych
 • Źródła prawa - Rodzaje oznaczeń
 • Chroniona Nazwa Pochodzenia
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne
 • Produkty Tradycyjne
 • Kto może wystąpić o przyznanie oznaczenia
 • Polskie prawo oznaczeń geograficznych w kontekście prawa UE
 • Polskie przepisy
 • Rozporządzenia UE
 • Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Rolnictwa w odniesieniu do ustawy
 • Rada ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
 • Przepisy karne
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

b) Produkt regionalny

 • Korzyści płynące z rejestracji produktu regionalnego
 • Produkty rolno-spożywcze mogące stanowić produkt regionalny
 • Rejestracja produktów regionalnych
 • Co to jest specyfikacja produktu i co powinna zawierać
 • Składanie wniosków o rejestrację
 • Polskie regulacje prawne
 • Kontrola producentów wyrobów regionalnych i lokalnych

 •