Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2006-03-06

Zmiany w sposobie wnoszenia opłat w postępowaniu przed Federalnym Urzędem ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej

Uprzejmie informujemy - za oficjalnym komunikatem Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej (ROSPATENT) - o zmianach, ze skutkiem od 1 stycznia 2006 r., w odniesieniu do opłat wnoszonych w zagranicznych środkach płatniczych, w postępowaniu przed Federalnym Urzędem ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej.

BeneficjentSkarb Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Skarbu Federacji Rosyjskiej)
Nazwa Banku BeneficjentaCentral Bank of Russian Federation Moscow RU (CBRFRUMM)
Konto Beneficjenta40105840400000013900
Numer konta bankowego Beneficjenta0011907227
Nazwa banku pośredniczącegoJPMORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK, NY US (CHAS US33)
Informacja dot. przekazywanej płatności168 1 13 01210 01 0000 130* - należy wypełnić symbolem Klasyfikacji Budżetowej

* W tym miejscu należy umieścić jeden z poniższych symboli Klasyfikacji Budżetowej Federacji Rosyjskiej, i tak:

  • 168 1 08 07082 01 1000 110 - dotyczy opłat za rejestrację rzeczników patentowych
  • 168 1 08 09000 01 1000 110 - dotyczy opłat za oficjalną rejestrację programów komputerowych, baz danych i topografii układów scalonych
  • 168 1 13 01210 01 0000 130 - dotyczy opłat za patentowanie wynalazków, rejestrację wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw pochodzenia, udzielania praw ze stosowania nazw pochodzenia.


Uwaga: wszystkie pola dokumentu bankowego należy stosownie do powyższych informacji poprawnie wypełnić. Niewypełnienie pól lub wadliwe ich wypełnienie powoduje nieważność danej opłaty. Dokument bankowy potwierdzający dokonanie określonej opłaty winien odnosić się do jednego zgłoszenia, świadectwa, umowy lub postępowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej.