Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2008-09-26

Zgłoszenia online

Od dnia 1 października 2008 r. Urząd Patentowy RP rozpoczyna przyjmowanie w postaci elektronicznej zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych dokonywanych w trybie krajowym, zgłoszeń międzynarodowych PCT wchodzących w fazę krajową oraz konwersji zgłoszeń EP.


Urząd Patentowy przyjmuje zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych w postaci elektronicznej dokonane przy użyciu oprogramowania Online Filing.

Zgłaszający może dołączyć do formularza zgłoszeniowego inne materiały w postaci elektronicznej w formatach akceptowanych przez Urząd Patentowy (.tiff, .doc, .rtf, .pdf, .txt, .zip). Zgłoszenie dokumentów przy użyciu innego oprogramowania wymaga wcześniejszej akceptacji Urzędu.

Dokumentacja techniczna związana ze zgłoszeniem może być załączona w oryginalnym formacie pod warunkiem, że format ten jest jednym z akceptowanych przez Urząd Patentowy.

Wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów stanowiące część zgłoszenia w postaci elektronicznej muszą być zgodne z normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ST.25 (WIPO ST.25).

Dokumenty dostarczane w formie skompresowanej muszą być kompresowane z wykorzystaniem oprogramowania akceptowanego przez Urząd Patentowy.

W przypadku, gdy dokumenty w postaci elektronicznej wymagają podpisu, muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Do dokonania zgłoszenia przy użyciu oprogramowania Online Filing konieczne jest posiadanie karty elektronicznej z dwoma certyfikatami: certyfikatem kwalifikowanym (niezbędnym do złożenia prawnie uznanego podpisu elektronicznego) oraz certyfikatem niekwalifikowanym (koniecznym do zestawienia poufnego kanału transmisji).

Obecnie, w okresie pierwszej fazy udostępnienia, system wspiera jedynie certyfikaty wydane przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM - Unizeto Technologies S.A.

Ważniejsze krajowe akty prawne towarzyszące wprowadzeniu przez UPRP przyjmowania zgłoszeń w postaci elektronicznej: