Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2005-01-20

Zgłoszenia nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych na polskie produkty rolne i środki żywnościowe

Urząd Patentowy RP informuje o zgłoszeniach nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, dokonanych przez polskie podmioty w ramach rozporządzenia Rady (EWG) 2081/92 w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych na produkty rolne i środki żywnościowe.
1) W dniu 19 stycznia 2005 r. wpłynął wniosek Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z siedzibą w Nowym Targu o rejestrację nazwy pochodzenia (PDO) w Komisji Europejskiej w trybie przewidzianym rozporządzeniem Rady (EWG) 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.


Nazwa produktu: BRYNDZA PODHALAŃSKA – zgłoszony do oznaczania sera zgodnie z klasyfikacją 1.3 stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia.Urząd Patentowy RP informuje, że każda zainteresowana osoba fizyczna lub prawna może wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego wniosku w terminie do dnia 15 lutego 2005 r.

2) W dniu 8 listopada 2004 r. wpłynął wniosek Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z siedzibą w Nowym Targu o rejestrację nazwy pochodzenia (PDO) w Komisji Europejskiej w trybie przewidzianym rozporządzeniem Rady (EWG) 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Nazwa produktu: OSCYPEK (OSZCZYPEK) – zgłoszony do oznaczania sera zgodnie z klasyfikacją 1.3 stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia.Urząd Patentowy RP informuje, że każda zainteresowana osoba fizyczna lub prawna może wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego wniosku w terminie do dnia 15 lutego 2005 r.

3) W dniu 27 sierpnia 2004 r. wpłynął wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą we Wrocławiu o rejestrację oznaczenia geograficznego (PGI) w Komisji Europejskiej w trybie przewidzianym rozporządzeniem Rady (EWG) 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Nazwa produktu: MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNOŚLĄSKICH – zgłoszony do oznaczania miodu zgodnie z klasyfikacją 1.4 stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia.

Każda zainteresowana osoba fizyczna lub prawna może wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego wniosku w terminie do dnia 15 lutego 2005 r.


  •