Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

Dnia 4 sierpnia 2014 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) podpisał z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) dwustronne porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego wykorzystywania wyników pracy w sprawach patentowych, które inicjuje ustanowienie programu PPH pomiędzy oboma urzędami.

Na mocy tego porozumienia, które ma obowiązywać od 1 listopada 2014 r. przez okres czterech lat (z opcją przedłużenia), UPRP i USPTO będą oferowały użytkownikom możliwość przyspieszenia procedury rozpatrywania zgłoszeń patentowych na zasadach analogicznych do tych stosowanych w procedurze Global PPH. Niezależnie od tego, w którym z dwóch urzędów zgłoszenie zostanie dokonane wcześniej, na wniosek zgłaszającego i przy zachowaniu określonych wymogów urząd przeprowadzający badanie później (Office of Later Examination – OLE) będzie mógł skorzystać z wyników badania przeprowadzonego wcześniej w drugim urzędzie (Office of Earlier Examination – OEE). Zakres umowy obejmuje również PCT-PPH program zobowiązujący UPRP do akceptowania wyników wstępnej oceny i raportu z poszukiwań przeprowadzonych przez USPTO jako organu ISA lub IPEA dla zgłoszeń PCT.

Szczegółowe informacje na temat procedury PPH i warunków jej stosowania znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Równocześnie udostępniamy osobom zainteresowanym materiały prezentowane na seminarium, które odbyło się 2 września 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP na temat: „PPH z Japonią i USA – jak skorzystać na przyspieszeniu procedury rozpatrywania zgłoszeń patentowych”.
  •