Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2008-02-26

Rozszerzenie międzynarodowego systemu ochrony wzorów przemysłowych

Wraz z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych doszło do zmiany w systemie prawa własności przemysłowej. Od 1 stycznia br. istnieje możliwość wyznaczenia Wspólnoty w ramach zgłoszenia międzynarodowego, a także dokonanie zgłoszenia wyznaczającego inne strony Aktu genewskiego Porozumienia haskiego przez podmioty mające siedzibę lub zamieszkałe na terytorium Wspólnoty. Akcesja ma istotne znaczenie nie tylko dla ochrony wzorów przemysłowych w wymiarze wspólnotowym i międzynarodowym, ale również wpływa na działanie urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sądów ds. wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Warto przypomnieć, że 1 października 2004 r. Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, umowy międzynarodowej przewidującej rozwiązania analogiczne do Porozumienia haskiego.


  •