Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Ważnym elementem działalności UPRP, pozwalającym na realizację jednego z podstawowych zadań Urzędu – upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej, jest wydawanie publikacji o tematyce ściśle związanej z ochroną własności przemysłowej.


UPRP udostępnia przede wszystkim wydawnictwa oficjalne (Wiadomości Urzędu Patentowego i Biuletyn Urzędu Patentowego) oraz opisy patentowe, których wydawanie należy do obowiązkowych zadań Urzędu, wynikających bezpośrednio z Ustawy PWP . Ponadto rozpowszechnianiu podlegają opisy ochronne wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Publikacje te umożliwiają zapoznanie się ze stanem i zakresem ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

W ramach szeroko prowadzonych działań ukierunkowanych na podnoszenie społecznej świadomości w zakresie funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej, UPRP wydaje również publikacje o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promującym ochronę własności przemysłowej, a także przybliżające działalność Urzędu Patentowego.

UWAGA!

Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że nie będzie przyjmował zamówień na prenumeratę na rok 2020 na następujące wydawnictwa: Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, Wiadomości Urzędu Patentowego oraz polskie opisy patentowe.

Od 1 stycznia 2020 r. wydawnictwa publikowane będą wyłącznie w postaci elektronicznej.

Bezpłatne wersje elektroniczne archiwalnych i aktualnych numerów tych wydawnictw dostępne są na stronie internetowej Urzędu.


 
Ustawa PWP

Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm.)

Linki do dokumentów związanych z ustawą udostępnione zostały w zakładce [AKTY PRAWNE]
Kategoria: obowiązujące akty prawne
Sekcja: przepisy krajowe

 
 
UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
p.o. Prezesa – Edyta Demby-Siwek
Dyrektor Generalny – Magdalena Maciejewska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

więcej informacji w zakładce [O URZĘDZIE]

 
  •