Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2008-01-29

Promocja systemu wspólnotowego znaku towarowego i wzoru wspólnotowego

Urząd Patentowy RP podpisał umowę o współpracy technicznej z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
W roku 2008 Urząd Patentowy RP będzie kontynuował współpracę z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, której celem jest promocja systemu wspólnotowego znaku towarowego oraz rejestrowanego wzoru wspólnotowego. OHIM sfinansuje w części działania realizowane przez Urząd Patentowy RP. Przykładowo, w ramach umowy wydane zostaną broszura "10 powodów, dla których warto korzystać z systemu wspólnotowego znaku towarowego" oraz broszury dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych, drukiem ukażą się rozporządzenia 40/94 oraz 2868/95 wraz z wprowadzeniem, powstanie baza danych starszeństwa, a ponadto przeprowadzona zostanie w Internecie kampania reklamująca system wspólnotowy.
  •