Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Program PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Japońskiego Urzędu Patentowego (JPO)

Od 31 stycznia 2013 r. polscy zgłaszający mogą, w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Japonii, bazując na odpowiadającym mu polskim zgłoszeniu patentowym.Od 1 listopada 2014 r. w umowie między UPRP a JPO obowiązuje uproszczona procedura składania wniosków o zastosowanie procedury przyspieszonej w trybie PPH MOTTAINAI.

W ramach realizowanego programu zgłaszający może wnosić o zastosowanie procedury przyspieszonej PPH w urzędzie, w którym badanie odpowiadającego zgłoszenia odbywa się później, niezależnie od tego, w którym urzędzie zgłoszenie zostało dokonane wcześniej. Zastosowanie procedury PPH Mottainai pozwala polskim zgłaszającym na znaczące skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie patentu.

Dzień 31 stycznia 2016 r. jest datą zakończenia programu pilotażowego PPH i przystąpienia przez UPRP i JPO do realizacji tego programu w pełnym wymiarze.

Składając wniosek o zastosowanie przyspieszonej procedury w ramach programu pilotażowego PPH-MOTTAINAI, zgłaszający musi wypełnić formularz „The Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination” („Okoliczności uzasadniające zastosowanie przyspieszonego badania”) zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Wytycznych dotyczących przyśpieszonego badania i odwołania”.

Szczegółowe informacje na temat procedury PPH MOTTAINAI i warunków jej stosowania znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.
  •