Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2007-12-11

"Porozumienie o Współpracy na lata 2007-2009" z Europejskim Urzędem Patentowym

W dniu 6 grudnia br. Europejski Urząd Patentowy podpisał z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej "Porozumienie o Współpracy na lata 2007-2009".


Dokument przewiduje wspólną realizację kilkudziesięciu projektów w najważniejszych obszarach ochrony własności przemysłowej w Polsce. Większość działań przewidywanych w Porozumieniu będzie realizowana przy wydatnej pomocy finansowej Europejskiego Urzędu Patentowego. Jeszcze przed ostatecznym podpisaniem Porozumienia pomyślnie zrealizowano wszystkie działania przewidywane na rok 2007, dzięki czemu możliwe było zebranie doświadczeń pozwalających na sprawną organizację współpracy w latach następnych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z pierwszych krajowych urzędów patentowych, które podjęły współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym w ramach wieloletniego Porozumienia zawierającego precyzyjnie określone obszary współdziałania na rzecz ochrony własności przemysłowej, a mianowicie:

  • Tworzenie patentowych baz danych i nowych narzędzi w systemie informacji patentowej
  • Skrócenie czasu przyznawania praw wyłącznych w zakresie wszystkich tytułów ochronnych
  • Doskonalenie systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie korzystania z systemu własności przemysłowej
  • Promowanie świadomości i wykorzystania systemu własności przemysłowej na uniwersytetach i w instytucjach badawczo-rozwojowych
  • Podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych przedstawicieli
  • Wsparcie dla instytucji zaangażowanych w stosowanie i przestrzeganie ochrony własności intelektualnej

  •