Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Istniejący od 1918 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (więcej w Aktach prawnych).

Zadania i kompetencje Urzędu Patentowego RP określają w sposób szczegółowy:


  •