Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2015-02-26

Podpisanie Umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego kamieniem milowym we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej

Dnia 26 lutego br. w Bratysławie miała miejsce uroczystość podpisania Umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, w której uczestniczyli pan Ľuboš Knoth, Prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej (IPO SR), pan Josef Kratochvíl, Prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej (IPO ČR), pan Miklós Bendzsel, Prezes Węgierskiego Urzędu Własności Przemysłowej (HIPO) oraz pani Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP).

Podpisanie Umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest efektem owocnej współpracy krajowych urzędów własności przemysłowej państw Grupy Wyszehradzkiej i było poprzedzone kilkoma rundami rozmów, podczas których wynegocjowano i uzgodniono ostateczny tekst Umowy.

Wnioski w sprawie zawarcia przedmiotowej Umowy zostały przyjęte przez rząd Węgier dnia 5 grudnia 2014 r. (Decyzja Rady Ministrów nr 1713/2014), przez rząd Republiki Słowackiej dnia 10 grudnia 2014 r. (Uchwała nr 626/2014), przez rząd Republiki Czeskiej dnia 28 stycznia 2015 r. (Uchwała Rady Ministrów nr 63/2015) oraz przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 lutego 2015 r. (Uchwała Rady Ministrów nr 23/2015).

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest kolejną inicjatywą podejmowaną przez urzędy własności przemysłowej Grupy Wyszehradzkiej na rzecz promowania innowacyjności i kreatywności oraz rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki podpisaniu tej czterostronnej Umowy zgłaszający
z państw wyszehradzkiej czwórki będą mogli łatwiej i taniej uzyskiwać międzynarodową ochronę swoich wynalazków.

Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT)1. Będzie on funkcjonował z wykorzystaniem aktualnych zasobów krajowych urzędów patentowych, a do jego zadań należeć będzie sporządzanie sprawozdań z poszukiwań i wstępnych opinii o zdolności patentowej wynalazków dla zgłaszających z państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier. Będzie on także świadczył usługi w tym zakresie na rzecz zgłaszających pochodzących z sąsiednich krajów, których Urzędy Przyjmujące wyznaczą Wyszehradzki Instytut Patentowy jako właściwy organ międzynarodowy ISA i IPEA.

Istotną korzyścią dla zgłaszających, płynącą z utworzenia Instytutu, będzie możliwość porozumiewania się w ramach procedury PCT w języku ojczystym. Ponadto szacuje się, że koszty ponoszone przez nich z tytułu opłat za zgłoszenia PCT zostaną obniżone o 25% w przypadku przedsiębiorstw oraz o 37% w przypadku osób fizycznych, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby zgłoszeń międzynarodowych pochodzących z państw Grupy Wyszehradzkiej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki badawcze oraz inni użytkownicy systemu patentowego z Europy Środkowo-Wschodniej uzyskają możliwość korzystnego i skutecznego uzyskiwania międzynarodowej ochrony patentowej. Ułatwi to dostęp do systemu w ramach Układu o współpracy patentowej.

Umowa w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego stanowi istotny krok w kierunku poszerzenia zakresu usług dla wynalazców zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowej ochrony patentowej. Przewiduje się, że Instytut zacznie funkcjonować jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w 2016 r. po wyznaczeniu przez Zgromadzenie Międzynarodowego Związku Współpracy Patentowej.
Od lewej: pan Josef Kratochvíl, Prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, pan Miklós Bendzsel, Prezes Węgierskiego Urzędu Własności Przemysłowej, pan Miroslav Lajčák, Wicepremier oraz Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej, pani Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Ľuboš Knoth, Prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej.

1 Układ o współpracy patentowej (PCT) odgrywa kluczową rolę w ochronie patentowej poza granicami kraju, szczególnie gdy zgłaszający pragnie uzyskać taką ochronę jednocześnie w kilku państwach. W celu uzyskania prawa pierwszeństwa i możliwości ubiegania się o ochronę we wszystkich 148 państwach należących do Układu o współpracy patentowej wystarczy dokonać jednego zgłoszenia międzynarodowego zamiast wielu odrębnych zgłoszeń krajowych lub regionalnych.