Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-08-26

Podpisanie "Porozumienia o Współpracy na lata 2010-2012" z Europejskim Urzędem Patentowym

W dniu 28 lipca 2010 r. Europejski Urząd Patentowy podpisał z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej "Porozumienie o Współpracy na lata 2010-2012".
Dokument przewiduje wspólną realizację projektów w najważniejszych obszarach ochrony własności przemysłowej w Polsce. Działania przewidziane w Porozumieniu będą realizowane przy wydatnej pomocy finansowej Europejskiego Urzędu Patentowego. Dokument stanowi kontynuację współpracy w ramach poprzedniego Porozumienia zawartego na lata 2007-2009. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z pierwszych krajowych urzędów patentowych, które podpisały z Europejskim Urzędem Patentowym kolejne wieloletnie Porozumienie obejmujące następujące projekty na rzecz ochrony własności przemysłowej:

  • P01 – Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiej Sieci Patentowej;
  • P02 – Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Europejską Akademię Patentową;
  • P03 – Organizacja wydarzeń i opracowanie materiałów podnoszących świadomość patentową;
  • P04 (pilotażowy) – Transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu;
  • P06 (pilotażowy) – Przekształcanie polskich ośrodków informacji patentowej;
  • P10 – EPTOS, administracja patentowa;
  • P13 – Organizacja krajowego forum własności przemysłowej.

  •