Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Numery rachunków bankowych UPRP
Opłaty skarbowe od pełnomocnictw
 

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Przeczytaj zanim zapłacisz

Opłaty z tytułu ochrony własności przemysłowej należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
SWIFT (BIC): NBPLPLPW
IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

(informacje szczegółowe znajdują się powyżej, w zakładce „Numery Rachunków Bankowych UPRP")
 
Płatność gotówką za przedmioty własności przemysłowej:
Zawiadamiamy, że wpłaty gotówkowe są przyjmowane w kasie Urzędu Patentowego RP od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 12:00-13:00. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych form uiszczania płatności na rzecz Urzędu np. poprzez przelewy bankowe lub przekazy pocztowe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr 22 579 05 55.

Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa,
Skr. pocztowa 203

NIP: 526-10-48-480
REGON: 000332251
 
Majątek Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zlecając przelew na konto Urzędu Patentowego RP prosimy o zwrócenie uwagi na następujące pozycje w bankowym formularzu przelewu:

 1. Czy przelew jest realizowany na właściwy rachunek bankowy
 2. Czy wpisano właściwą kwotę przelewu (np. według tabeli opłat)
 3. Należy podać szczegółowe dane wpłacającego.
 4. W opisie przelewu prosimy wskazać czego dotyczy wpłata tj.:
  - podanie numeru sprawy (np. numeru zgłoszenia, prawa podlegającego ochronie);
  - numer dokumentu, na podstawie którego realizowana jest wpłata (np. nr faktury, decyzji);
  - dodatkowe informacje dotyczące celu wpłaty, np. okres ochrony, nazwa znaku, tytuł wynalazku itp.
 5. Opłaty należy uiszczać oddzielnie dla każdego tytułu wpłaty (zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz.U. nr 90 poz. 1000 z późn. zm.).