Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2008-09-12

Pierwsze w Polsce Biuro Transferu Technologii w ramach projektu TTO

W dniu 5 września 2008 r. w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został podpisany dokument w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce Biura Transferu Technologii (Transfer Technology Office) w ramach projektu TTO. Stronami porozumienia i jednocześnie partnerami projektu są Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy oraz Politechnika Łódzka.


Realizacja "TTO Working Plan" potrwa 3 lata. Pierwszymi beneficjentami przedsięwzięcia jest 8 państw Unii Europejskiej, w tym Polska. Cele programu obejmują m.in. podniesienie świadomości w zakresie własności intelektualnej, popularyzację komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz uczenie zarządzania własnością intelektualną poprzez organizację szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów Urzędu Patentowego, spotkań ze środowiskami przedsiębiorców oraz działalność wydawniczą. Polska jako pierwsza przystąpiła do realizacji umowy, a swoje podpisy na dokumencie złożyli dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Gerard Giroud - Principal Director European and International Affairs w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz z ramienia rektora Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak – prorektor ds.rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką.


  •  
Galeria