Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2015-12-30

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP)

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego odbyło się dnia 14 grudnia 2015 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, w Szwajcarii.

W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele i zastępcy przedstawicieli państw-stron Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, czyli Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Węgier.

Właściwe organy każdego z państw Grupy Wyszehradzkiej wyznaczyły na swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej WIP prezesów krajowych urzędów własności przemysłowej, którzy wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Rady zorganizowanym w dniu następującym po dniu wejścia w życie Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. Przedmiotem tego posiedzenia było podjęcie decyzji kluczowych dla funkcjonowania WIP.

Rada Administracyjna jednogłośnie przyjęła Regulamin wewnętrzny Rady.

Funkcję przewodniczącego Rady w nadchodzących latach będą pełnili przedstawiciele poszczególnych państw-założycieli w następującej kolejności:

  • Josef Kratochvíl, przedstawiciel Republiki Czeskiej, w terminie od 14 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.;
  • Ľuboš Knoth, przedstawiciel Republiki Słowackiej, w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  • Alicja Adamczak, przedstawicielka Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
  • Miklós Bendzsel, przedstawiciel Węgier, w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto podczas przedmiotowego posiedzenia Rada dokonała wyboru dyrektora WIP. Funkcję tę w okresie pomiędzy 15 grudnia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. będzie pełnił pan Márk Nándor Gárdonyi.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także nad projektem Regulaminu wykonawczego do Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym.

Po zakończeniu posiedzenia Rady Administracyjnej WIP przedstawiciele wchodzący w skład Rady podpisali z dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Francisem Gurrym Umowę pomiędzy Wyszehradzkim Instytutem Patentowym a Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dotyczącą funkcjonowania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jako Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych na podstawie Układu o współpracy patentowej. Tekst tej umowy zostanie opublikowany niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych.
  •