Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Twórca niepełnoletni (13-18 lat) + rodzic/ opiekun prawny

Dane twórcy:

Nazwisko:

Imiona:

Data urodzenia:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/ Dzielnica:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego:

Nazwisko:

Imiona:

Data urodzenia:

PESEL:

Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/ Dzielnica:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

 

Nazwa banku, do którego ma być przelana należność:

Nr rachunku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przez administratora danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192. Dane zbierane są do celów związanych z konkursem organizowanym przez UPRP. Oświadczam, że znane są mi moje prawa wynikające z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Administrator danych UPRP poinformował mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom kontrolującym i nadzorującym UPRP.