Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony, jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat. Po wydaniu przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji konieczne jest wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane z ochroną topografii układów scalonych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r.

Lp.
Wyszczególnienie
Wysokość opłaty w zł
IOpłaty jednorazowe
 
1Za zgłoszenie topografii układu scalonego
250,00
2Od oświadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zgłoszeniem 60,00
3
Od wniosku o odroczeniu opłaty
60,00
4
Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności
80,00
5Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 
- w związku z wydanym postanowieniem
50,00
- w związku z wydaną decyzją
100,00
6Za publikację o udzielanym prawie z rejestracji
70,00
7
Za wydawanie duplikatu świadectwa rejestracji
100,00
8Za wyciąg z rejestru:
 
- zawierający aktualny stan prawny
60,00
- uzupełniony o dane zmienione i wykreślone
100,00
9Od wniosku i dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany
70,00
10Od wniesionego sprzeciwu1000,00
11Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym
1000,00
12Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego
1000,00
13Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres
200,00

  •