Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Orzeczenia przyznające prawa wyłączne wydawane są przez niezawisłych ekspertów podległych w zakresie wydawanych decyzji jedynie przepisom ustawowym.

Sprawy sporne w zakresie unieważniania lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych rozstrzygane są przez Kolegia Orzekające Urzędu Patentowego.

Jednym z podstawowych zadań Urzędu Patentowego RP jest także prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat stanu prawnego ochrony przedmiotów własności przemysłowej na terytorium Polski (więcej w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" w Aktach prawnych).


Odpowiedzialny za merytoryczną zawartość Biuletynu Informacji Publicznej
:

Rzecznik Prasowy UPRP, Adam Taukert: tel. (+48 22) 579 00 50

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00, tel. (+48 22) 579 01 40.


Obsługę administracyjną wpływających do Urzędu skarg i wniosków prowadzą pracownicy Gabinetu Prezesa:


Rozpowszechnianie informacji

Dostęp przez Internet:


W wydawnictwach UPRP:


Zbiory dokumentacji patentowej i niepatentowej w Urzędzie Patentowym RP
.

Zbiory patentowe w Ośrodkach Informacji Patentowej.

Adres:

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(+48 22) 579 05 55

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Konto bankowe UPRP
:

  • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • NIP: 526-10-48-480
  • REGON: 000332251


Istnieje możliwość składania korespondencji do UPRP po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy - w siedzibie Urzędu Patentowego RP u dyżurującego portiera.

 


Udostępniający:
Urząd Patentowy RP
Wytwarzający/Odpowiadający:
Adam Taukert
Wprowadzający:
Adam Taukert
Czas wytworzenia:
2003-11-24
Czas udostępnienia:
2003-11-24
Data ostatniej zmiany:
2015-06-05

Ilość odsłon artykułu:
15206