Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2007-05-24

Nowe inicjatywy Urzędu Patentowego i Europejskiej Akademii Patentowej

Urząd Patentowy RP i Europejska Akademia Patentowa (EAP) aktywnie współpracują w celu upowszechniania profesjonalnej wiedzy z zakresu własności przemysłowej w środowiskach zawodowych mających bezpośredni kontakt z tą problematyką prawną.

Oprócz dotychczasowych szkoleń i warsztatów, organizowanych przez Akademię w krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, w których brali udział m.in. pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciele środowisk związanych z ochroną własności przemysłowej, podejmowane są nowe inicjatywy, które dzięki staraniom Urzędu Patentowego RP w szerokim zakresie umożliwiają uczestnikom z Polski zapoznawanie się z najnowszą wiedzą światową dotyczącą własności przemysłowej.

W ramach tej współpracy, w dniach 20-22 kwietnia 2007 r., odbyło się w Warszawie seminarium dla sędziów i prokuratorów dotyczące ochrony własności intelektualnej, którego współorganizatorem, obok Europejskiej Akademii Patentowej i Urzędu Patentowego RP, było Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Bardzo zaawansowany poziom prezentacji przygotowanych przez zagranicznych i krajowych wykładowców uzyskał wysoką ocenę uczestników, wśród których przeważali sędziowie polskich sądów powszechnych oraz prokuratorzy, a także sędziowie z państw europejskich.

Kolejną inicjatywą podjętą przez Urząd Patentowy jest organizacja w Polsce seminarium z cyklu "Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach", zainaugurowanego w bieżącym roku przez EAP. W ramach tego cyklu, w dniu 25 maja br. w siedzibie Senatu RP, odbędzie się spotkanie rektorów oraz kadry naukowej polskich uczelni wyższych poświęcone dyskusji nad planem działania w zakresie dydaktyki, ochrony i korzyści z własności intelektualnej dla polskich uczelni. Temat ten wiąże się założeniami polityki edukacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z decyzją o obligatoryjnym wprowadzeniu do standardów nauczania, począwszy od roku akademickiego 2007/08, treści dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz z realizacją Programu Operacyjnego Rządu RP "Innowacyjna gospodarka". Organizatorami spotkania, nad którym honorowy patronat objęła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, jest – obok Europejskiej Akademii Patentowej i Urzędu Patentowego RP – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


  •