Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Sztuczna inteligencja i własność intelektualna”, zorganizowane przez Urząd Patentowy RP z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

W tym roku tematyka obrad poświęcona była wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji w kontekście systemu praw własności intelektualnej, ze względu na zastępowanie przez nią przemyślanych działań człowieka. Ważnym elementem sympozjum były również prelekcje i dyskusja na temat przyswajania wiedzy oraz uczenia się przez maszyny bez bezpośrednio zaangażowanego społeczeństwa, z uwzględnieniem wpływu tego zjawiska na przyszły jego rozwój. Wydarzenie obfitowało w wymianę doświadczeń praktycznych z obszaru wykorzystania sztucznej inteligencji zarówno w obszarze prywatnym jak i publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji jej zastosowania na obszar działań z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Panele tematyczne obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Przyszłość sztucznej inteligencji.
  2. Nasza przyszłość ze sztuczną inteligencją.
  3. Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy.
  4. Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji.
  5. Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.
  6. Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej.
  7. Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju, nie tylko sztucznej inteligencji.
  8. Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym.
  9. Artificial Intelligence + Intellectual Property = Success!
  10. Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji.

Sympozjum miało charakter otwarty i nieodpłatny. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób reprezentujących różne grupy zawodowe, w tym przedsiębiorców, administrację centralną i regionalną, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, urzędy patentowe państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucje wspierające startupy, procesy transferu technologii oraz zarządzanie innowacjami.