Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W dniach 7-8 września 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował XIII międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Startupy i co dalej?”. Tegoroczna edycja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Do grona współorganizatorów wydarzenia należeli: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Ambasada Państwa Izrael w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Wrocławska, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tradycyjnie już sympozjum było wspierane organizacyjnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a także liczne grono partnerów biznesowych oraz instytucjonalnych, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Poczta Polska.

Tematyka obrad była poświęcona zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania startupów oraz ich rozwoju.

XIII międzynarodowe sympozjum otworzyła Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. Następnie głos zabrali przedstawiciele współorganizatorów, w tym przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: Anna Azari - Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz John C. Law - Zastępca Szefa Misji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. W trakcie sympozjum uczestnicy mieli okazję wysłuchać również wystąpienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Piotra Dardzińskiego, który podkreślał znaczenie rozwijania współpracy między światem nauki a biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.

W obradach uczestniczyli eksperci z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Singapuru, Chin, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Szwajcarii, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania startupów w tych krajach. Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyły warsztaty równoległe poświęcone między innymi metodzie design thinking, strategii rozwoju startupów oraz ich współpracy z korporacjami.

W dwudniowym sympozjum wzięło udział poand 500 uczestników m.in.: rektorzy oraz pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele startupów i instytutów naukowych, instytucji finansowych, prezesi urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, a także osoby reprezentujące instytucje zajmujące się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami. Relację można było też śledzić on-line na stronie internetowej Urzędu Patentowego.