Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W dniach 1-2 września 2016 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej już po raz XII zorganizował międzynarodowe sympozjum w Krakowie. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji" i została objęta honorowym patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do grona współorganizatorów wydarzenia należeli: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ambasada Państwa Izrael w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Wrocławska, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tradycyjnie już sympozjum było wspierane organizacyjnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Tematyka obrad była ściśle związana z ostatnimi działaniami Rady Ministrów na rzecz wspierania polskich przedsiębiorców i została poświęcona zarządzaniu kapitałem intelektualnym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania startupów. Liczne przykłady i statystyki wskazują, że jest to coraz popularniejsza w Polsce forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Wiele z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważna w tym kontekście jest świadomość konieczności prawnego zabezpieczenia innowacji należących do danej organizacji, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i możliwości ochrony własności intelektualnej. Uczelnie wyższe odgrywają tu bardzo istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych postaw i generowaniu nowatorskich rozwiązań, które następnie – między innymi za pośrednictwem startupów – mogą być transferowane do przemysłu i komercjalizowane. W Polsce przekonuje o tym ponad dziesięcioletnia działalność Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W obradach prowadzonych podczas sympozjum uczestniczyło wielu ekspertów z Izraela, Niemiec, Szwajcarii oraz państw nordyckich, którzy z zaangażowaniem dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania startupów w tych krajach. Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyły sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na podejmowanie innowacyjnej działalności.

W sympozjum wzięli udział m.in.: przedsiębiorcy, rektorzy oraz pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, prezesi urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, a także osoby reprezentujące instytucje zajmujące się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.