Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Wdrażanie innowacji: Przekształcanie wiedzy w zysk


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w dniach 5–6 września 2013 r. IX międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. Tegoroczna edycja sympozjum nosiła tytuł „Wdrażanie innowacji: Przekształcanie wiedzy w zysk”.

Tematyka obrad obejmowała zagadnienia związane m.in. z wynikami najnowszych badań poziomu innowacyjności w Polsce na tle krajów europejskich oraz perspektywami wzrostu innowacyjności w kontekście nowoczesnych strategii zarządzania przedsiębiorstwami. Jednym z głównych tematów obrad było finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przez podmioty publiczne oraz instytucje inwestycyjne sektora prywatnego. Uczestnicy sympozjum mieli okazję zapoznać się z wieloma przykładami komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych poprzez różnorodne ścieżki finansowania.

W ramach sympozjum odbyły się także panele dyskusyjne i warsztaty poświęcone m.in. pobudzaniu innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, współpracy instytucji naukowo-badawczych z przemysłem, pozyskiwaniu partnerów do procesów komercjalizacji oraz kluczowym czynnikom warunkującym osiąganie zysków dzięki wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych.

Tematyka tegorocznego sympozjum służyła przede wszystkim identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności w Polsce oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań zachęcających przedsiębiorców oraz inwestorów do finansowania prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacji. Poruszano także problematykę procesów inwestycyjnych związanych ze skutecznym wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Dzięki obecności przedstawicieli licznych środowisk związanych z szeroko pojętą sferą innowacyjności krakowskie sympozjum umożliwiło podjęcie szerokiego dialogu ukierunkowanego na tworzenie rozwiązań otwierających nowe perspektywy rozwojowe wobec dynamicznie zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki w skali krajowej, europejskiej i światowej.

W sympozjum udział wzięło ponad 300 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. W obradach udział wzięli eksperci z Polski, Wielkiej Brytanii, Korei, Izraela, Włoch, USA, Austrii, Niemiec, Irlandii, Nowej Zelandii, Słowenii oraz Finlandii.

Sympozjum współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, który skierował specjalny list do uczestników obrad. „Wyrażam przekonanie, że tegoroczne Sympozjum będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w gronie ekspertów i przedstawicieli świata nauki, dla których ważne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wspólna dyskusja wielu środowisk będzie ciekawą, ale i bardzo potrzebną debatą na temat efektywnego wdrażania innowacji do przemysłowego stosowania” – czytamy w liście Wicepremiera.

Specjalne przesłanie z okazji otwarcia sympozjum skierował także Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, który podkreślił w swoim liście, iż „nie można zapominać, że innowacje to warunek rozwoju ekonomicznego. Tylko te państwa i regiony, które inwestują w innowacje, przygotowują odpowiednie podstawy prawne i organizacyjne sprzyjające ich rozwojowi, zajmują dominującą pozycję w rankingach najbardziej rozwiniętych i zamożnych”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Organizacyjne i merytoryczne wsparcie sympozjum: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Polski Holding Obronny, Bank Pekao oraz InnoCo Sp. z o.o. Patronat medialny: miesięcznik Polish Market oraz TVP Info. Wydarzenie objęte zostało patronatem redakcyjnym Gazety Wyborczej.

 

Fotoreportaż 2013

Fotografie: Robert Graff


Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”