Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


WŁASNOŚĆ przemysłowa W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego?


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w dniach 6–7 września 2012 r. VIII międzynarodowe sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Tegoroczna edycja sympozjum nosiła tytuł: Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Sympozjum współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”. Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Gospodarcza rola ochrony własności intelektualnej staje się coraz bardziej znacząca w skali globalnej, co dostrzegają m.in. Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dlatego światowa wymiana gospodarcza, w coraz większym stopniu opierając się na wartościach związanych z własnością intelektualną, wymaga instrumentów ochrony tej własności skutecznych w różnorodnych strefach ekonomicznych i obszarach kulturowych. Rozwiązania takie są wypracowywane drogą szerokiej współpracy na forum organizacji międzynarodowych, a w tym szczególnie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w której pracach aktywnie uczestniczy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalnego kryzysu ekonomicznego, tematyka tegorocznego sympozjum służyła identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań systemowych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w innowacje i ich wdrożenia, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Krakowskie sympozjum umożliwiło podjęcie dialogu i szeroko zakrojonej współpracy celem wypracowania takich rozwiązań, które stworzą nowe perspektywy rozwojowe wobec dynamicznie zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej. Nawiązaniu takiej współpracy służyła również w sposób szczególny nowa formuła warsztatowa sympozjum.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędem Patentowym, a także zostało wsparte przez liczne grono partnerów: firmę InnoCo, Ośrodek Przetwarzania Informacji, firmę Rafako oraz firmę Bumar. Sympozjum zostało objęte patronatem medialnym przez Polish Market, TVP INFO oraz czasopismo Prestiż.


 

Fotoreportaż 2012


Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”