Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Priorytety ochrony własności intelektualnej

W dniach 7-9 września 2011 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Krakowie oraz w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się międzynarodowe sympozjum „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Priorytety ochrony własności intelektualnej”, zorganizowane już po raz siódmy z inicjatywy Urzędu Patentowego RP. Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Świętokrzyska oraz Służba Celna RP.

Tematyka tegorocznych obrad sympozjum obejmowała zagadnienia związane m.in. z priorytetami ochrony własności intelektualnej, innowacyjnością w Europie, pokonywaniem barier w procesach komercjalizacji, finansowaniem badań oraz problematyką egzekwowania praw wyłącznych i zwalczania piractwa. Tematy omówione podczas sympozjum służyły zdefiniowaniu aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju w zakresie ochrony własności intelektualnej zarówno w aspektach związanych z innowacyjnością, transferem technologii, reformą systemu patentowego, jak i efektywnym egzekwowaniem praw wyłącznych. Uwzględnienie tych czynników ma bowiem bardzo istotne znaczenie dla podejmowania działań zmierzających do dostosowania systemów ochrony własności intelektualnej do zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki zarówno w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej. Międzynarodowa wymiana doświadczeń w tym zakresie jest bowiem niezbędna dla projektowania i wdrażania zmian służących doskonaleniu systemów ochrony. Jednym z istotnych aspektów poruszanych podczas obrad sympozjum była również problematyka zarządzania innowacjami, która jest szczególnie ważna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną oraz będących partnerami uczelni i placówek naukowych w zakresie transferu technologii.

W ramach sympozjum odbyły się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom związanym z własnością przemysłową. W sympozjach udział wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Uczestnikami byli uznani eksperci z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Japonii, Korei, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Republiki Słowackiej, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Gospodarcza rola ochrony własności intelektualnej staje się coraz bardziej znacząca w skali globalnej, co dostrzegają m.in. Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dlatego światowa wymiana gospodarcza, opierając się w coraz większym stopniu na wartościach związanych z własnością intelektualną, wymaga instrumentów ochrony tej własności skutecznych w różnorodnych strefach ekonomicznych i obszarach kulturowych. Rozwiązania takie są wypracowywane drogą szerokiej współpracy na forum organizacji międzynarodowych, a w tym szczególnie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w której pracach aktywnie uczestniczy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali m.in.: Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Francis Gurry - Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Benoit Batistelli - Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego, Antonio Campinos - Prezes Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Beata Stelmach - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Jacek Kapica - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów. 

Fotoreportaż 2011


Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”