Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


eu
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Zarządzanie ryzykiem, strategia zarządzania własnością intelektualną oraz umowy licencyjne – problemy i praktyka
 
Urząd Patentowy RP zorganizował w dniach 3-4 września 2009 r. międzynarodowe sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzanie ryzykiem, strategia zarządzania własnością intelektualną oraz umowy licencyjne – problemy i praktyka".

Sympozjum zostało zorganizowane już po raz piąty z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizatorami wydarzenia były: Europejski Urząd Patentowy, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Tematyka obrad obejmowała m.in. zagadnienia związane z profesjonalnym zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej. Uwzględnienie złożonych czynników ryzyka ma bowiem bardzo istotne znaczenie dla budowy efektywnych strategii zarządzania własnością intelektualną we wszystkich fazach komercjalizacji rozwiązań powstających w instytucjach naukowo-badawczych. W zmiennych warunkach nowoczesnej gospodarki pogłębiona wiedza dotycząca oceny ryzyka jest niezbędna zarówno dla osób i podmiotów tworzących nowe rozwiązania techniczne i projektowe, jak i dla przedsiębiorców pragnących w celach komercyjnych pozyskać ten dorobek intelektualny np. poprzez zakup licencji. Z tego względu również problematyka umów licencyjnych, wiążąca się bezpośrednio z oceną ryzyka, stanowiła jeden z głównych tematów obrad. Zagadnienia będące przedmiotem tegorocznego sympozjum zostały zaprezentowane przez uznanych ekspertów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Korei oraz Węgier.