Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


eu
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrażaniem
 
W dniach 4-5 września 2008 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się międzynarodowe sympozjum z cyklu “ Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, organizowane po raz czwarty z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym honorowy patronat objęli Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, prof. dr hab. Danuta Hübner oraz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, dr Waldemar Pawlak. Współorganizatorami przedsięwzięcia były m.in. następujące instytucje: Europejski Urząd Patentowy, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Tematyka tegorocznych obrad obejmowała zagadnienia wyceny wartości wynalazków oraz oceny ryzyka związanego z ich wdrażaniem. Z uwagi na stale rosnące znaczenie komercjalizacji wyników działalności twórczej stanowi to obecnie jeden z niezbędnych warunków prawidłowego zarządzania wiedzą zarówno w sektorze nauki, jak i przedsiębiorstw.
 
Problematyka ta jest niezwykle ważna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w obszarze nowych technologii – partnerów uczelni i placówek naukowych w prawidłowym procesie transferu technologii. Wycena własności przemysłowej oraz ocena ryzyka związanego z wdrożeniem rozwiązania ma także istotne znaczenie w kontekście obecności przedsiębiorstwa na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym szczególnie na rynku New Connect. Zagadnienia tegorocznego sympozjum zostały zaprezentowane przez uznanych ekspertów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.