Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


eu
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu
 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Krakowska zorganizowały wspólnie międzynarodowe sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu".

Sympozjum odbyło się w dniach 6-7 września 2007 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas sympozjum przedstawione zostały najlepsze rozwiązania organizacyjne i prawne w zakresie efektywnego partnerstwa nauki i przemysłu w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W obradach sympozjum uczestniczyli wybitni naukowcy i specjaliści z kraju i zagranicy, a debata dotycząca wykorzystania potencjału nauki polskiej w zakresie transferu technologii ukierunkowana była głównie na sferę rozwoju innowacyjnej gospodarki. Efektywne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii powstających w ośrodkach naukowych jest bowiem jednym z kluczowych elementów zarządzania własnością intelektualną w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Do udziału w obradach i dyskusji panelowej w ramach sympozjum zostali zaproszeni rektorzy i kadra naukowa wiodących polskich uczelni oraz ośrodków badawczo-rozwojowych, a także menedżerowie inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków transferu technologii. W sympozjum uczestniczyło ponad 150 gości z kraju i zagranicy.