Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W dniach 21–22 marca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ul. Książęca 4, Warszawa) odbyła się VI edycja międzynarodowej konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP, organizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP.

Wśród zaproszonych gości, wykładowców oraz uczestników byli m.in. Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Wykład otwierający na temat wpływu kryzysu na kreatywność wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Podczas konferencji Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) przyznała specjalne nagrody dla polskiego designera, firmy innowacyjnej i młodego konstruktora. Wręczenie nagród odbyło się 21 marca 2013 r. Nagrodę WIPO Design Award otrzymał polski projektant Marek Cecuła, wyróżnienie WIPO Innovative Enterprise Award zdobyła firma Perfekt Sobierajski prowadzona przez Zbigniewa Sobierajskiego. Nagrodę WIPO Best School Inventor otrzymał dziewięcioletni wybitnie uzdolniony polski uczeń Sebastian Skwarczyński, który samodzielnie opracował własny projekt silnika wodorowego.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była m.in. zagadnieniom związanym ze znaczeniem działalności projektowej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, z uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw jako podmiotów będących jednocześnie źródłem i odbiorcą nowoczesnego designu. Tematyka obrad obejmowała także prawną ochronę wzornictwa.

Potencjał polskich MSP pozwala na zdecydowanie większe uwzględnienie wzornictwa w strategii tych firm. Wpłynie to zarówno na zbudowanie ich marki i wzmocnienie pozycji na rynku, jak również zapewni wzrost zysków.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk projektantów mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które nie sprzyjają ich współpracy, a także określenia i sprecyzowania niezbędnych działań finansowych, prawnych, edukacyjnych itp., które przyczyniłyby się do większego wykorzystania designu w MSP oraz w firmach i przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania innowacyjne.

W dyskusjach panelowych wzięli także udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

Tematy, które zostały poruszone podczas konferencji, to:

  • Jak finansować wzornictwo i czy rzeczywiście wpływa ono na pozycję rynkową i giełdową firmy?
  • Jakie korzyści płyną z ochrony wzornictwa?
  • W jaki sposób regiony mogą wspierać sektor MSP?
  • Jak skutecznie rozwijać współpracę przedsiębiorców z projektantami?
  • Czy i jak przygotowywać absolwentów kierunków projektowych na uczelniach wyższych do działalności na rynku?


 

Fotoreportaż 2013

Fot. Robert Graff

 

Konferencja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”.