Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-11-05

Konferencja prezentująca efekty realizacji projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

21 listopada 2019 r.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa, w Rawie Mazowieckiej. Celem Konferencji jest zaprezentowanie głównych funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych, w ramach której zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Uruchomione w ramach projektu e-usługi obejmować będą:

 • udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów,
 • walidację patentu europejskiego,
 • powiadomienie o upływającym terminie ochrony,
 • zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego,
 • subskrypcję informacji,
 • zmiany w rejestrach,
 • składanie wniosków związanych z obsługa spraw PWP.

Ponadto, w trakcie konferencji będzie możliwość skorzystania z PUEUP na wydzielonych stanowiskach komputerowych w zakresie:

 • założenia profilu – poziomy P1 i P2,
 • przesłania i opłacenia zgłoszenia,
 • wyszukania informacji z wykorzystaniem nowej e-wyszukiwarki, w tym zamówienia subskrypcji,
 • uzyskania elektronicznego wyciągu z e-rejestru.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, klastrów przedsiębiorstw, administracji, instytucji współpracujących z UPRP oraz wszelkich zainteresowanych projektem PUEUP.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację z wykorzystaniem poniższego formularza do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

Program konferencji „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

Miejsce konferencji: Hotel Ossa Congress & Spa

 


Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Instytucja/ Firma:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator konferencji – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, skrytka poczt. 203, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl, inspektor ochrony danych - tel. 22 579 00 25, fax 22 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl . Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora Danych w celu rekrutacji na konferencję, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).