Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Komu przysługuje prawo do patentu lub prawo ochronne?

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, co do zasady, przysługuje twórcy; a współtwórcom prawo to przysługuje wspólnie.

W razie dokonania wynalazku lub wzoru użytkowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będzie prawo, w razie dokonania wynalazku lub wzoru użytkowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

W razie dokonania wynalazku lub wzoru użytkowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, np. korzystając z wyposażenia, infrastruktury lub wiedzy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku lub wzoru użytkowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje prawo do wynalazku lub wzoru użytkowego w całości lub części.

Jeżeli zgłaszający wynalazek lub wzór użytkowy nie jest jego twórcą, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.
  •