Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Jak i gdzie dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) informujemy, że opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w Urzędzie Patentowym RP należy dokonywać w następujący sposób:

  • gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43
  • przelewem na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście:
    Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
    ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
    60 1030 1508 0000 0005 5001 0038


UWAGA: Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany.

W razie uiszczenia opłaty skarbowej gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście należy wpisać w wierszu: uwagi: pełnomocnictwo: przedmiot sprawy / numer sprawy.

W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest nadesłanie do Urzędu Patentowego RP potwierdzenia dokonania opłaty.

UWAGA: Nadesłanie sporządzonego przez rzecznika patentowego, lub jednostkę go zatrudniającą, jedynie "Polecenia przelewu" jako dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej, nie jest wystarczające.


  •