Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

2019
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zasady 154 ust. 1 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich oraz artykułu 4 Regulaminu dyscyplinarnego zawodowych pełnomocników23-04-2019
Adobe PDF
XAdES
2
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zasady 126 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 23-04-2019

2017
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej17-05-2017
Adobe PDF
XAdES
2
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zasady 27 i 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 09-08-2017
3
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zasady 32 i 33 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 09-08-2017 Adobe PDF

2016
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej22-01-2016
Adobe PDF
XAdES
2
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zasady 82 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 18-02-2016
3
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zasady 147 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 18-02-2016

Adobe PDF
XAdES

4
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej14-03-2016
Adobe PDF
XAdES
5
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 11-04-2016
6
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej02-08-2016
Adobe PDF
7
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich16-09-2016
8
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 26-10-2016
Adobe PDF

2015
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wykonawczego do Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów procedury patentowej z dnia 28 kwietnia 1977 r.09-02-2015
Adobe PDF
XAdES
2
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Układu o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.  09-02-2015
3
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Protokółu do Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r.  09-02-2015
4
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Protokółu do Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r.  09-02-2015
5
Zarządzenie nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 26-02-2015
Adobe PDF XAdES 
6
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 16-03-2015

 
2014
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Zarządzenie nr 3 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
29-01-2014
Adobe PDF XAdES
2
Zarządzenie nr 3 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
15-09-2014
Adobe PDF
3
Zarządzenie nr 4 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
15-09-2014
Adobe PDF
4
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 2000 r. 11-12-2014
5
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Zasad dotyczących opłat 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
6
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
7
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
8
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 2000 r. 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
9
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
10
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
11
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
12
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Z asad dotyczących opłat 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
13
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
14
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
15
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Zasady 53 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
16
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. dotycząca uchylenia decyzji Rady z 1978 r. w sprawie interpretacji terminu „grupa pełnomocników” 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
17
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany zasady 36, 38 i 135 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
18
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany zasady 135 i 164 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
19
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany zasady 103 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 
20
Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany zasady 6 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i art. 14 ust. 1 Zasad dotyczących opłat 11-12-2014 Adobe PDF XAdES 

2013
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Zarządzenie nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
25-06-2013
Adobe PDF XAdES
2
Zarządzenie nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
04-12-2013

2012
PozycjaTytuł
Opublikowano
Format
1
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 12-09-2012
Adobe PDF XAdES
2
Zarządzenie nr 5 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
19-12-2012

2011 - 01
02
03
04
  Skorowidz - 2011
2010 - 01 02 03     Skorowidz - 2010
2009 - 01 02       Skorowidz - 2009
2008 - 01 02       Skorowidz - 2008
2007 - 01 02 03     Skorowidz - 2007
2006 - 01 02       Skorowidz - 2006
2005 - 01         Skorowidz - 2005
2004 - 01 02 03     Skorowidz - 2004
2003 - 01 02       Skorowidz - 2003
2002 - 01 02 03 04   Skorowidz - 2002
2001 - 01 02 03     Skorowidz - 2001