Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-06-26

38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

W dniach 16-20 września br. w Cedzynie k/Kielc odbędzie się 38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

Program tegorocznego Seminarium obejmuje wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, w tym zw. z transferem technologii, ochroną wyników badań naukowych, zwłaszcza osiąganych we współdziałaniu z przemysłem, prowadzenia analiz patentowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu wyników działalności B+R, współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, zmian w procedurze uzyskiwania ochrony patentowej, w tym w zakresie sztucznej inteligencji, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego, a także kwestii podatkowych zw. z działalnością twórczą. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe i instytucje w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej, a także ekspertów Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego.

W ramach Seminarium zaplanowano również warsztaty dotyczące funkcjonowania i zasad korzystania z nowej Platformy Usług elektronicznych UPRP oraz prezentację i dyskusję dotyczącą projektowanego w Polsce Sądu ds. własności intelektualnej, a także kontynuację warsztatów dotyczących konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego oraz analizę studium przypadków zw. z postępowaniem sprzeciwowym przed Urzędem Patentowym na gruncie znowelizowanej ustawy Prawo własności przemysłowej.

Seminarium współorganizowane przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową przy współudziale Urzędu Patentowego RP zostało zaplanowane w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego i ustanowienia zawodu rzecznika patentowego oraz 100-lecia przystąpienia Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym kształtuje się na poziomie 2100 zł od osoby dla pracowników uczelni, których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych (bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia wg załącznika) albo 2100 zł +23% VAT dla pozostałych uczestników. Wpłatę należy wnieść do dnia 1 września br. na konto współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01, Nr konta: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie.

Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej. Zgłoszenie udziału proszę przesłać korzystając wyłącznie z załączonej karty zgłoszenia do dnia 15 sierpnia br. na adres rzecznik-cedzyna@siph.com.pl